Wekelijks gesprek met het College van B&W

Laatste update: 15-3-2016 12:06

Het wekelijks gesprek met een lid van het College van B&W over zaken die in de stad leven en haar bewegen.

Het college van burgemeester en wethouders voert de wensen van de gemeenteraad uit. Zij stuurt hiervoor onder meer de ambtenaren van Maastricht aan om de uitvoering van deze wensen ter hand te nemen. Dit varieert van het ophalen en verzamelen van afval, het onderhoud van wegen tot het verlenen van vergunningen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en wijken en buurten maar ook de uitvoering van bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In Maastricht wordt het College van Burgemeester en Wethouders gevormd door vijf wethouders en een burgemeester. De wethouders worden benoemd door de Gemeenteraad terwijl de burgemeester benoemd is door de Koning en politiek onafhankelijk is en daarmee feitelijk boven de partijen staat. Elke  beslissing dat het College van B&W neemt heeft invloed op de fysieke, sociale en/of  mentale leefomgeving van de inwoners van de stad. Soms heel concreet omdat er in een straat werkzaamheden plaatsvinden met direct gevolg voor de bereikbaarheid van uw eigen woning. Soms indirect als het gaat om het aangaan van samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld buurgemeenten zoals het opzetten van een gezamenlijke dienst voor de uitvoering van taken op het terrein van de sociale zekerheid.

Om u te informeren over actuele zaken waar het stadsbestuur van Maastricht mee bezig is praten wij wekelijks met een lid van het College van B&W over zaken die in die periode onderwerp van gesprek en debat zijn in de Gemeenteraad. Zoveel mogelijk zal er elke week een ander lid van het College van B&W aanschuiven bij interviewer Erwin Lennarts.