Het Goede Doel (5)

reclame
skip reclame

Kinderen met een taalachterstand beleven veel plezier aan De Schoolschrijver, vrijwilligers - waaronder bijvoorbeeld auteurs van kinderboeken - die voor een paar uur de les van de juf overnemen en de liefde voor het geschreven en gesproken woord op eigen wijze in het zonnetje zetten.