Het Beleg 3 november

reclame
skip reclame

-Peter Paul Muijres (Projectleider Quiet Community Maastricht)
-Leo Paris (Voorzitter buurtbelangenvereniging Trichterveld en Gemeenteraadslid Maastrichtse Volkspartij)
-Jack van Gelooven (mede initiatiefnemer nieuw op te richten buurtnetwerk Mariaberg)
-Peet Lemmens (vrijwilligster Sociaal Team en Inleup, ook betrokken bij op te richten Buurtnetwerk Mariaberg)
-Lucas Vroemen (voorzitter Stichting Bankastudios).

Afleveringen