Het Beleg 11 september

reclame
skip reclame

Hicham Khalidi (directeur Jan van Eyck Academie)
Klasien Horstman (Universiteit met de Buurt)
Davy Delil (Leger des Heils)
Karun Breukelman (Leger des Heils)
Guus Lammerink (DJ/radiotalent)
Ton Leeuwaarden (bestuurslid Dante Alighieri)
Daniela Fantin (docent Dante Alighieri)
Christian Hoebe (hoogleraar infectieziektebestrijding)