Good Veurein - Afvalstroom (2020)

reclame
skip reclame

Wat gebeurt er met ons afval, heeft het zin om dit te scheiden? Restafval, groenafval, plastic, papier, hout, kleding, etc. Waar gaat het allemaal naar toe en hoe wordt het verwerkt? Thuis kan iedereen het afval al scheiden en op het milieupark in de goede containers doen. Het recyclen wordt daardoor minder duur en het gebeurt milieuvriendelijker.