De debatten 2018 (2) regelzucht

reclame
skip reclame

Politieke partijen VVD, SP, PvdA en de Seniorenpartij Maastricht me elkaar in gesprek over de stelling dat je als ondernemer in Maastricht struikelt over de veelheid aan regelgeving.