Het Beleg

Laatste update: 8-6-2018 10:29

Het Beleg is de dagelijkse, actuele verhalentrommel van RTV Maastricht: interviews, achtergronden en muziek. Op dinsdag en vrijdag vanaf 11.00 uur tegelijkertijd op radio, tv en via de webstream. De aflevering van dinsdag wordt op vrijdag om 22.00 uur herhaald op tv.

De makers van Het Beleg zijn doorgaans te vinden in de publieksruimte van het Centre Céramique, maar even vaak in de verschillende buurten van de stad. U bent op dinsdag en vrijdag van harte welkom. Wel even vooraf checken waar Het Beleg zich die dag bevindt.

 

vrijdag 8 juni 

11.15 Naomi Daniels (onderzoekster) en Laura Hochstenbach (onderzoekster)Voelen - denken - doen. Het heeft in ons brein, en in ons lichaam allemaal met elkaar temaken. Soms weten we helemaal niet waarom we doen wat we doen, waarom we voelen wat we voelen. Om meer grip te krijgen op ons geestelijk welbevinden helpt het als we af en toe stil staan bij wat we precies denken en voelen. De Universiteit Maastricht heeft daarvoor een tijd geleden een nieuwe app gelanceerd, hij heet de PsyMate. Hierover geven Naomi Daniels en Laura Hochstenbach, - beiden onderzoeksters - toelichting.

11.40 Irina Tudor Afgelopen week bepaalde de rechtbank in Roermond dat een persoon die zich noch man noch vrouw voelt in het paspoort een kruis mag laten zetten bij het hokje ‘geslacht’. Deze opmerkelijke zet zal behoorlijk wat consequenties hebben. Zo zal er bijvoorbeeld een wetswijziging moeten plaatsvinden. Maar belangrijker nog: het zal eindelijk
de bewustwording over genderneutraliteit aanzwengelen. Interseksuele mensen - mensen die zich geen man maar ook geen vrouw voelen zijn blij met deze ontwikkelingen. Aan tafel zit de in Maastricht woonachtige, Irina Tudor. Irina is interseksueel en komt vertellen wat de recente actie van de Roermondse rechtbank betekent.

12.00 Tys van Elk (directeur Liof)
Hebben we het over de Limburgse economie dan kunnen we niet om de ontwikkelingsmaatschappij van het Limburgs Ondernemers Fonds heen. Onlangs werd gemeld dat deze organisatie - die al jaren bedrijven helpt met het plannen en
financieren van hun onderneming - de Limburgse economie een impuls gaf van 100 miljoen Euro. Wat doet het Liof precies, welke trends zijn er te bespeuren in het hedendaagse ondernemen en wat zijn de grootste projecten die nu spelen? Aan het woord is Tys van Elk, directeur van de organisatie.

12.20 Josette van Wersch (lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg)
De paraplu was de vorige weken bepaald geen luxe-voorwerp. Menig Limburger heeft staan hozen in zijn huis,
de wateroverlast was enorm. Het heeft allemaal te maken met de gevreesde klimaatverandering. Wat kunnen we nog meer gaan verwachten hiervan ? Hoe moeten Limburg en Maastricht hiermee omgaan? Hoe kunnen we onszelf beschermen en welke maatregelen moeten we regionaal nemen. Daarover praten we met Josette van Wersch van Waterschap Limburg.

12.40 Martin Paul (voorzitter college van bestuur UM)
Onlangs werd door de vereniging Beter Onderwijs Nederland tegen de Universiteit van Maastricht een kort geding
aangespannen omdat het gebruik van het Engels er veel te ver zou worden doorgevoerd.
Teveel Engels in het onderwijs zou de Nederlandse taal laten verloederen. Het idee staat haaks op de internationalisering waar onze universiteit al jaren veel energie in steekt. Aan tafel zit Martin Paul, voorzitter van het college van bestuur van de universiteit. Met hem praten we over de het belang van internationalisering én de mogelijke consequenties van
het kort geding.

Presentatie Sjors Abeling en Nadine Kolbusz  / Redactie Susan Sosef / Techniek Marco Ramakers  / Beeldregie Esther Drummen en  JP Adams