Ongeveer 5 keer per jaar worden het programmabeleid en de programma's besproken en vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Zij vertegenwoordigt de lokale gemeenschap en wordt door de gemeenteraad van Maastricht elke 5 jaar benoemd in een zogenaamde representatieviteitsverklaring. Diverse maatschappelijke stromingen uit de Maastrichtse gemeenschap zijn hierin vertegenwoordigd. Voorzitter: Walter van Haaren.
Contact met het PBO.

De leden:

Walter van Haaren - Voorzitter PBOPBO_WaltervanHaaren2016.jpg

 RTV Maastricht omdat...
… een objectieve, breed georiënteerde omroep bijdraagt aan het functioneren en ontwikkelen van de stad.

De lokale omroep doet verslag van het leven in de stad. Door middel van nieuwsgaring en met het presenteren van culturele en educatieve programma’s informeert zij de burgers over een grote diversiteit aan onderwerpen. Daarmee verbindt RTV Maastricht in een bepaald opzicht de inwoners met elkaar en met een grote variëteit aan wijken, instanties, overheden, verenigingen, bedrijven etc.
Van belang is dat de diverse stromingen in de Maastrichtse gemeenschap zich herkennen en vertegenwoordigd weten in de uitzendingen van radio en TV. Ik zie het onder meer als mijn taak om de inbreng van al die verschillende groeperingen te waarborgen, samen met alle leden van het PBO. Samen werken aan een hoogwaardige kwalitatieve omroep van en voor alle burgers in Maastricht is mijn moto.
In teamverband wil ik dat doen vanuit mijn ervaring als leidinggevende bij de politie in Zuid Limburg en vanuit de actuele achtergrond van bestuurlijke taken in het culturele veld.

 

Jos van der Pas - Sector: senioren

pbo_jos_van_der_pas.jpgRTV Maastricht omdat...
... het oud worden in Maastricht fascinerend blijft.

Er gebeurt zoveel in onze stad waar iedereen aan kan meedoen. Maar ook diegenen die minder mobiel zijn of minder tijd hebben, krijgen via de RTV Maastricht de gelegenheid om er bij te zijn. Het is leuk om terug te kijken en de sfeer opnieuw te beleven! Ik ben Jos van der Pas. Sinds 1999 nieuwe Maastrichtenaar. Als vroege babyboomer ben ik in 2009 gestopt met werken. En hoe kun je vrije tijd beter zingeven dan door mee te werken aan het fenomeen Radio en TV in Maastricht. Een onafhankelijke publieke omroep om trots op te zijn.

De Senioren, de vijfenvijftig plussers van Maastricht worden door mij vertegenwoordigd in het PBO. Maar het gaat niet alleen om de senioren maar ook om het samenspel met de andere geledingen.Oud worden blijft uitdagend als je dit in een jonge omgeving kunt doen. Hier draag ik graag een steentje aan bij. Natuurlijk kan ik dit niet alleen. Ik sta open voor suggesties vanuit de inwoners van Maastricht.

Tamara van Bogaert - Sector: COC

 

 Ger Essers - Sector: Trajekt

pbo_ger_essers.jpgRTV Maastricht omdat...
... empowerment, participatie en preventie belangrijke thema's zijn in Maastricht.

Mijn naam is Ger Essers en ik ben als communicatiemedewerker werkzaam bij Trajekt. Vanuit mijn functie en vanuit het blikveld van Trajekt kijk ik mee over de schouders van RTV Maastricht. Waar ik op let is of welzijn in de breedste zin van het woord aan bod komt binnen de programma’s van RTV Maastricht. En vanuit de welzijnsblik van Trajekt kijk ik of de kernthema’s empowerment, participatie en preventie voldoende aanbod komen. Dit zijn de criteria om de programma’s te beoordelen. Bij RTV Maastricht is veel aandacht voor jongeren, ouderen, buurten en vrijwilligers en dat vind ik vanuit welzijnsoogpunt een heel belangrijke zaak. Vrijwilligers zijn een belangrijkste pijler bij RTV Maastricht. Zij zijn een van de drijvende krachten achter radio en televisie in Maastricht.

 

Wilma de Kluizenaar - Sector: kunst en cultuur

RTV Maastricht omdat..PBO_WilmadeKluizenaar.jpg
...het van belang is dat de actuele initiatieven binnen de rijke kunst- en cultuursector van Maastricht onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht.

Kunst- en cultuurprogramma’s bepalen voor een groot deel de programmering van RTV Maastricht. Dat is belangrijk want Maastricht heeft een unieke samenstelling van grote en kleinere cultuurinstellingen en kunstvakopleidingen. Bovendien heeft Maastricht een rijke traditie van amateurgezelschappen (harmonieën, fanfares, koren). Als mede-organisator van het Parcours (opening van het culturele seizoen) en als secretaris van het KOM (Kultureel Overleg Maastricht, waarin 34 professionele culturele instellingen zijn vertegenwoordigd), vind ik het dan ook belangrijk de kunst- en cultuursector bij RTV Maastricht te vertegenwoordigen.

 

Marie-Claire Lahaye - Sector: jongeren

RTV Maastricht omdat...
...het belangrijk is dat jongeren zichtbaar zijn in Maastricht

mc profiel.jpg

Jongeren maken een groot deel uit van de Maastrichtse bevolkingssamenstelling. Ruim een derde van de Maastrichtse bevolking is onder de 30 jaar. Ze gaan op een vooruitstrevende, flexibele manier met media om. Informatie komt via diverse online en social media binnen en wordt snel gedeeld. Dat jongeren steeds geïsoleerder leven is maar schijn. We zijn socialer dan ooit.

Jongeren moeten ook voor andere generaties zichtbaar blijven en tegelijkertijd op de hoogte blijven van hun lokale omgeving. Zo kunnen we bruggen slaan met andere generaties en samen bouwen aan sociale, leefbare stad.

 

Godelieve Visschers - Sector: onderwijs

pbo_godelieve_visschers.jpgRTV Maastricht omdat...
... onderwijs de basis is voor succes.

Volg de jongeren naar, maar ook bij hun carrière. Laat ook zien hoe ondernemend de Maastrichtenaar is. Maastricht biedt volop kansen. Tevens wordt dan een ander beeld van de mbo-er neergezet. De arbeidsmarkt vraagt om ‘doeners’ en dat is de mbo-er bij uitstek.

 

Lou Claessens - Sector: religie

RTV Maastricht omdat...
... religie betrekking heeft op de zin van het leven in relatie tot:
- kerk
- geloof
- samenleving

We leven in een veranderende samenleveing en elke geloofsovertuiging dient op eigen verantwoorde wijze kennis te nemen van de nieuwe levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen geloofsgemeenschappen, RTV Maastricht draagt ierin bij tot het uitdragen en kennis nemen van de veranderingen binnen de levensbeschouwelijke ontwikkelingen.

 

Nikolai Williams - Sector: jongeren

RTV Maastricht omdat...
...lokale omroep een onontbreekbare aanknopingspunt is voor een cultuurrijk en vervlochten samenleving.
 
Het belang van studenten en het universiteitsleven is de inzet waard. Het aanbod van de Universiteit heeft een gerenommeerde internationale aantrekkingskracht. Jongeren uit alle hoeken van Europa hebben er baat bij. Als kruispunt, waar vooruitstrevende studenten zich in een eeuwen oude cultuur terugvinden, heeft de stad een bijzondere verantwoordelijkheid om zichzelf bij hun vormgeving te betrekken. RTV Maastricht moet hieraan bijdragen.
 
 
 
 
 
 

Kim Adriaens - Sector: jongeren

JOGG regisseur en straatcoach ´Maak een gezonde keuze weer normaal én makkelijk´. Dé rode draad in mijn werk als JOGG regisseur en straatcoach Meerssen: ik zet me in voor een gezonde omgeving voor de jeugd. Met de jeugd ga ik aan de slag met de thema’s preventie, voeding, bewegen, kwaliteiten en het zelfvertrouwen van jeugd en jongeren. Mijn kracht hierin is om van boven af te kijken waar de connecties gelegd kunnen worden en waar we elkaar in kunnen ondersteunen. Met als uitgangspunt een gezonde samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. Graag wil ik jullie ontmoeten en bij elkaar brengen voor een fitte bevolking. Een gezond woonklimaat voor iedereen!
 
 

Nancy Verhoeven - Sector: 

Nancy VerhoevenRTV Maastricht omdat...

...juist nu in een tijd van een overvloed aan informatie het belangrijk is om oog te blijven houden voor je eigen omgeving en stad.
 
Als medewerker van KCEM hecht ik er waarde aan om de samenleving opener en toegankelijker 
te maken voor alle groepen binnen onze samenleving.
Het is daarom zo belangrijk dat RTVM actief is op alle mediakanalen.