Intensiever onderhoud groen in 2018

Gepubliceerd: 7-12-2017 11:31
Laatste update: 7-12-2017 11:31

Er moet een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van groenonderhoud. De gemeente trekt ongeveer een kwart ton uit om in 2018 het onkruid in beplantingen aan te pakken.

Het onderhoudsniveau wisselt van C, dat staat voor laag, naar B, dat basis betekent. Inwoners van Maastricht hebben op diverse momenten aangegeven ontevreden te zijn over het onderhoud en de kwaliteit van het groen in de stad. Volgens wethouder André Willems dreigt kapitaalsvernietiging als er volgend jaar niets gebeurt. Hij laat het aan de nieuwe coalitie hoe het daarna verder moet met het groen.