Corporaties willen tekort aan sociale huurwoningen voorkomen

Gepubliceerd: 1-12-2017 12:05
Laatste update: 1-12-2017 12:08

Maastricht komt over vier jaar zo’n tweehonderd sociale huurwoningen te kort. Voor ieder huishouden dat in onze stad recht heeft op huurtoeslag of dit ontvangt, is er minstens één betaalbare woning beschikbaar, een verhouding van honderd procent. Een verhouding die in 2021 waarschijnlijk niet meer perfect ligt.

Omdat het aantal sociale huurwoningen daalt de komende jaren, door verkoop, sloop of huurverhoging, is de verwachting dat dit in 2021 gedaald is naar 99 procent en dus niet voor iedereen die er recht op heeft, woonruimte beschikbaar is. Om dit te voorkomen, ondernemen de corporaties actie: ze gaan hier en daar proberen sloop en verkoop te vertragen, huurverhogingen te temperen, tijdelijke woningen te realiseren en nieuwbouw te versnellen.