Verbeteringen begraafplaats Tongerseweg

Gepubliceerd: 21-11-2017 16:50
Laatste update: 21-11-2017 13:52

De oude begraafplaats moet een 'multifunctioneel rouw- en gedenkpark' worden.

 

De komende jaren wordt de oude begraafplaats aan de Tongerseweg omgevormd tot een zogeheten ‘multifunctioneel rouw- en gedenkpark’. Dat betekent dat de paden en de groenvoorzieningen op de schop gaan, dat de bewegwijzering wordt verbeterd en dat er een herdenkingsbos wordt aangelegd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling het park vaker open te stellen, voor gepaste evenementen uiteraard, en daaronder vallen ook culturele activiteiten. Het bedrijfsplan waarin dit allemaal staat opgesomd is recent vastgesteld door het gemeentebestuur en ligt nu ter goedkeuring voor aan de raad.