Vindbaarheid online documenten gemeente onvoldoende verbeterd

Gepubliceerd: 8-11-2017 14:23
Laatste update: 8-11-2017 14:25

Zo blijkt uit vervolgonderzoek van de Rekenkamer, twee jaar na de eerste inventarisatie.

 

Het vervolgonderzoek van de Rekenkamer Maastricht naar de vindbaarheid van gemeentelijk online informatie brengt niet veel goeds. In maart 2016 bleek al dat het beroerd gesteld is met vinden van online informatie bij de gemeente. Het college had daarop verbetering beloofd. Maar daarvan is niet veel terecht gekomen, blijkt. Het nieuwe onderzoek dat de Rekenkamer laat zien dat er wel enige progressie is gemaakt maar dat nog niet genoeg wordt voldaan aan de verzoeken van de websitebezoeker. De rekenkamer heeft op basis van verkregen gegevens uit het vervolgonderzoek nu verschillende aanbevelingen gegeven.