SP: bodemvervuiling door kunstgras?

Gepubliceerd: 25-10-2017 13:51
Laatste update: 25-10-2017 14:54

De partij vraagt zich af of kunstgraskorrels gevaarlijk zijn voor ons drinkwater.

 

Nadat eerder fiks gediscussieerd is over het mogelijke gevaar van rubberkorrels op kunstgrasvelden voor gebruikers, staat nu bovendien de mogelijke bodemvervuiling ter discussie. In het tv-programma Zembla spraken deskundigen onlangs van een groot risico voor het drinkwater, door het uitspoelen van zware metalen uit de korrels. Het Maastrichtse SP-raadslid Marcel Bonder heeft de uitzending ook gezien en hij wil nu dat er snel een onderzoek komt naar mogelijke bodemverontreiniging bij kunstgrasvelden in deze gemeente.