Grootste deel sportclubs gaat meer betalen

Gepubliceerd: 25-10-2017 13:33
Laatste update: 25-10-2017 14:46

De tarieven voor de buitensportaccommodaties worden gelijkgeschakeld.

Om een einde te maken aan de willekeur en wildgroei bij de tarieven die sportclubs betalen voor hun buitensportaccommodatie, heeft de gemeente een nieuw plan opgesteld. In dat plan gaan alle verenigingen hetzelfde tarief betalen, en dit betekent dat veertien van de clubs er financieel op vooruitgaan. Negentien clubs daarentegen gaan geld verliezen. Deze scheefgroei is overigens ontstaan door het zogenoemde cliƫntelisme van de oude politiek, simpel gezegd: politici die voor vriendjes uit de eigen wijk gunstige tarieven wisten te ritselen. De harmonisatie van de tarieven levert de gemeente in ieder geval ruim veertigduizend euro op.