Kort geding om St. Gerlachus

Gepubliceerd: 3-10-2017 12:56
Laatste update: 3-10-2017 13:57

Gedoe om een beslaglegging: twee jaar geleden zette noodlijdende zorggroep Mosae het centrum Sint-Gerlachus in de etalage en ging in gesprek met vastgoedbedrijf Bouwinvest.

Maar bij nader inzien vond Mosae de beoogde verkoopprijs wat laag en werden ook andere partijen benaderd. Afspraak is afspraak en we hebben al kosten gemaakt, zei Bouwinvest, en liet beslag op het pand leggen. In kort geding bij de rechter wil Mosae nu dat dit beslag van het pand wordt afgehaald, anders kan het niet worden verkocht. Het verouderde Sint-Gerlachus zou in de oorspronkelijke plannen gesloopt worden en plaats maken voor een nieuw zorgcomplex voor senioren met een hoger inkomen.