Buurtprotocol van kracht in Limmel

Gepubliceerd: 29-9-2017 15:59
Laatste update: 29-9-2017 17:46

Gaarne niet schreeuwen, zingen, braken en urineren op straat, en dan vooral niet tussen tien uur ‘s avonds en half acht ‘s ochtends. Zo luidt een normaal toch vanzelfsprekend verzoek uit het buurtprotocol dat sinds vandaag van kracht is in Limmel.

Hierin zijn afspraken vastgelegd die overlast van studenten moeten gaan aanpakken op het gebied van geluid, afval en het parkeren van fietsen. Vier partijen werken intensief samen binnen dit protocol, te weten: Stichting Buurtnetwerk Limmel, de Hotelschool, studentenvereniging Amphitryon en de gemeente. In het protocol staan onder andere afspraken om elkaars rust en privacy te respecteren, zoals het op voorhand informeren van omwonenden bij een huisfeestje en het beperken van het geluid zoals harde muziek of ’s avonds luid praten op straat. Het parkeren van fietsen dient zoveel mogelijk te gebeuren in de eigen berging of achtertuin en het aanbieden van afval in de daarvoor bestemde zakken op de aangewezen tijdstippen. Het protocol geldt iedere dag, met speciale aandacht voor volledige rust tussen 22:00 en 7:30 uur.