Nieuwbouw in Malpertuis

Gepubliceerd: 26-9-2017 11:36
Laatste update: 26-9-2017 12:37

Woningbouwvereniging Servatius heeft een nieuw bouwplan ingediend voor de woonwijk Malpertuis.

De vervallen flats aan de Criekenput moeten vervangen worden door 80 appartementen in 5 bouwlagen. Ook de woningen aan de Widelanken worden gesloopt en vervangen door 22 zogeheten grondgebonden koopwoningen. Het bouwvoorstel maakt deel uit van een driefasig wijkontwikkelingsplan in drie fasen dat tot doel heeft de buurt op te knappen.