Bonnefantenmuseum krijgt 180.000 euro van Mondriaan Fonds

Gepubliceerd: 20-9-2017 10:33
Laatste update: 20-9-2017 11:35

Het Bonnefantenmuseum krijgt een bijdrage van 180.000 euro van het Mondriaan Fonds. Het geld is bestemd voor de aankoop van hedendaagse kunst.

Stijn Huijts, artistiek directeur Bonnefantenmuseum: ‘Ik ben heel blij met de toekenning, niet alleen omdat we met deze middelen kunnen verder bouwen aan onze collectie hedendaagse kunst, maar ook omdat uit het oordeel van de commissie erkenning spreekt voor de artistieke koers die ik de afgelopen jaren hebben ontwikkeld’.
Volgens de beoordelingscommissie van het Mondriaan Fonds die zich heeft gebogen over het collectieplan van het museum, heeft het Bonnefantenmuseum een consistente verzameltraditie waarbij omvangrijke ensembles van afzonderlijke kunstenaars uit een jongere generatie gezichtsbepalend zijn, waardoor het museum een signalerende functie heeft. Daarnaast worden er relaties gelegd tussen de (solo)presentaties van kunstenaars en de aankopen, wordt er nauw samengewerkt met kunstenaars, worden koppelingen gemaakt van moderne en hedendaagse kunst aan erfgoed en hanteert het Bonnefanten een ruimhartig bruikleenbeleid. Tot slot waardeert de commissie de onderscheidende positie van het museum in de Euregio en de relatie die wordt gelegd met onderzoek, educatie en de maatschappelijke positie van het Bonnefantenmuseum.
De Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds is bestemd voor publieke musea die structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945 willen doen op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan. Doel is het verhogen van de kwaliteit, de samenhang en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland. De hoogte van een Bijdrage Collectieprogramma’s wordt per aanvraag vastgesteld en is bedoeld voor een periode van twee jaar.