Zelfstandigen betalen voor gratis advies

Gepubliceerd: 13-9-2017 11:42
Laatste update: 13-9-2017 12:43

En dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling.

 

Partij Veilig Maastricht heeft aan het college opheldering gevraagd inzake de beloofde hulp aan kleine ondernemers. Via het initiatief 155-Help-een-bedrijf, kunnen zij gratis advies vragen aangaande problemen die zich voordoen binnen hun onderneming voordoen. Maar het in februari gestarte initiatief ontvangt veel klachten: zo zouden zelfstandigen helemaal geen gehoor krijgen bij het loket en blijkt hulp in vele gevallen niet kosteloos. Er worden externe bedrijven ingeschakeld om haalbaarheidsonderzoeken te doen, met als gevolg dat de zelfstandigen gepeperde rekeningen ontvangen. Partij Veilig Maastricht verwacht dat op deze manier het aantal kleine ondernemingen zal afnemen en de leegstand in de stad zal toenemen.