SP en PvdA leggen zich niet neer bij einde project struikelstenen

Gepubliceerd: 29-8-2017 14:51
Laatste update: 29-8-2017 16:10

Onlangs heeft de provincie aan de vijf Limburgse comités die door de hele provincie Stolpersteine (struikelstenen) willen plaatsen, laten weten hun subsidieaanvraag niet te honoreren. Dit geldt ook voor het Maastrichtse comité. De SP in Provinciale Staten wil nu dat het College van Gedeputeerde Staten er al het mogelijke aan doet om te voorkomen dat dit waardevolle project stopt. Ook het Maastrichtse PvdA-raadslid Antoine van Lune wil dat het gemeentebestuur financiële steun aan het plaatselijke comité overweegt.

Struikelstenen zijn gedenktekens voor joodse nazi-slachtoffers. Het project, waar vijf comités in gezamenlijkheid twee jaar aan hebben gewerkt, behelst niet alleen het aanleggen van een fiks aantal nieuwe stenen. Ook wil men het verhaal achter de namen van slachtoffers vertellen aan de hand van een educatief project, een expositie, een boek en een app. Dit alles in samenwerking met onder meer de Universiteit Maastricht. De SP en ook de PvdA vinden het zeer belangrijk dat dit waardevolle project door kan gaan en wil dat er serieus met de comités, de betreffende gemeentes en eventueel andere partijen bekeken wordt of en op welke manier voorkomen kan worden dat dit project moet stoppen.