Opvang illegalen barst uit voegen

Gepubliceerd: 14-8-2017 10:10
Laatste update: 14-8-2017 11:24

De organisaties die illegale asielzoekers opvangen hebben steeds meer moeite om plek te bieden aan de grote stroom mensen zonder verblijfsvergunning. Zij trekken nu aan de bel.

Door een strenger beleid van de Immigratiedienst en het grotere aantal kansloze asielzoekers in de azc’s wordt de toeloop van uitgeprocedeerden steeds groter. Kerken, particulieren en opvanginstellingen moeten daardoor steeds vaker mensen wegsturen. Ook in Maastricht heeft het Vlotteam - gelieerd aan het Legers des Heils - een opnamestop afgekondigd.
Officieel mogen gemeenten sinds het bed-bad-broodakkoord van 2015 geen opvang aan illegalen meer bieden maar doen zij dit toch uit humanitaire redenen en veiligheidsoverwegingen.