Onderzoek naar rolstoel-toegankelijk jeu de boules

Gepubliceerd: 7-8-2017 10:59
Laatste update: 7-8-2017 12:00

Maastricht Sport gaat onderzoeken of mensen met een rolstoel interesse hebben om te gaan jeu de boulen op de baan aan het Misericordeplein.

Uit een eerdere enquĂȘte onder mensen met een lichamelijke beperking bleek dat zij op het gebied van bewegen en ontmoeten vooral behoefte hebben aan wandelen en jeu de boules. Voordat de bestaande baan aan het Misericordeplein wordt omgebouwd tot een rolstoeltoegankelijke baan, wil Maastricht Sport eerst weten of deze mensen daar dan inderdaad gebruik van gaan maken.