CDA: veel overlast van parkeren, drugsgebruik en prostitutie achter Landbouwbelang

Gepubliceerd: 11-7-2017 14:58
Laatste update: 11-7-2017 16:02

Bij de behandeling van de Kadernota 2017 heeft het CDA in de gemeenteraad nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de veiligheid in de stad.

Het CDA hecht aan veilige buurten, waarin wijkagenten aanwezig zijn en inzet is van de veilige buurtteams. Verder wil de fractie graag weten of op korte termijn een oplossing kan worden gevonden voor de overlast achter het Landbouwbelang, waar volgens het CDA veel overlast is van parkeren, drugsoverlast en prostitutie. 
Een ander punt met betrekking tot veiligheid is de problematiek rondom radicalisering. 'We moeten waakzaam zijn en de signalen die we opvangen serieus nemen. Gezien onze euregionale ligging roepen wij het college graag op hierin gezamenlijk op te trekken met de buurlanden' aldus het CDA.