Meer geld voor project Student en Stad

Gepubliceerd: 30-6-2017 15:50
Laatste update: 30-6-2017 14:03

Maar meer focus is wel nodig.

Actieplan Student En Stad, dat initiatieven moet ontplooien om de band tussen studenten van de UM en Hogeschool Zuyd met de stad te versterken, was veel te breed opgezet, blijkt uit een eerste evaluatie. En de meeste projecten zitten vier jaar na dato nog steeds in de opstartfase. Recent is er wel een informatieve website opgetuigd (MyMaastricht), en nog eentje (Match) en nog eentje (Housing Helpdesk), maar er moet echt meer focus komen, zo stelt de gemeente. Zeker nu langzamerhand een kwart van de Maastrichtse bevolking uit studerenden bestaat. Het voornemen is daarom voor Student En Stad structureel geld vrij te maken.