Drietal doet aanbevelingen na bezorgdheid over boekencollectie

Gepubliceerd: 22-6-2017 13:50
Laatste update: 22-6-2017 14:52

Een flinke lijst met aanbevelingen is bezorgd aan het adres van de stadsbibliotheek. Taalkenner Lou Spronck, dichter Wiel Kusters en hoogleraar aan de universiteit Harry Crebolder zijn verontrust over het behoud en het beheer van de Maastrichtse erfgoedbibliotheek.

Zij hopen onder meer op de aanstelling van een academicus voor het beheer van de erfgoedcollectie. Daarnaast hopen ze op het ontstaan van een onafhankelijke commissie die de ontwikkeling van een Plan Stadsbibliotheek mogelijk maakt, dat de provincie moet aanzetten tot het herzien van haar besluit de jaarlijkse subsidie te stoppen. Bovendien is het maken van een inhaalslag ten aanzien van de digitalisering van de fichecatalogus noodzakelijk, volgens het drietal.