Voormalig pand Marechaussee te koop

Gepubliceerd: 19-6-2017 13:23
Laatste update: 19-6-2017 14:24

Het voormalig pand van de Marechaussee aan de Scharnerweg wordt verkocht. Dat heeft het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op haar website laten weten.

De kazerne, een rijksmonument, heeft een oppervlakte van bijna tweeduizend vierkante meter. Op het terrein dat bijna een halve hectare beslaat liggen ook twee dienstwoningen, een garage en tal van stallingen. Het gebouw was in gebruik van 1925 tot 2015. Op het moment dat de Marechaussee het in 2015 verliet was het het oudste nog in gebruik zijnde marechausseegebouw in Nederland. De verkoop van de kazerne gebeurt per inschrijving.