Meer kansen voor MTB-ers bij Stadsbeheer

Gepubliceerd: 12-6-2017 11:29
Laatste update: 12-6-2017 12:30

De dienst Stadsbeheer, met 400 medewerkers de grootste dienst van de gemeente, gaat als leerwerkbedrijf fungeren voor 250 MTB-ers.

Op deze manier wil de gemeente mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter scholen en begeleiden. De MTB-ers krijgen bij Stadsbeheer een baangarantie tot aan hun pensioen en gaan zich voornamelijk bezig houden met afvalinzameling, groenonderhoud, opruimen van zwerfvuil en het beheer van fietsenstallingen. Bij Stadsbeheer stromen de komende jaren meer dan honderd werknemers uit om met pensioen te gaan.