Gemeente zoekt terreurbestrijder

Gepubliceerd: 7-6-2017 17:03
Laatste update: 8-6-2017 11:00

Taak: tijdige monitoring radicaliserende jongeren.

Maastrichtse jongeren die radicaliseren en afreizen om strijd te leveren in bijvoorbeeld Syrië - de gemeente heeft er geen zicht op. En daarom trekt het bestuur anderhalve ton uit voor een zogenaamde netwerkregisseur; een medewerker die informatie verzameld bij scholen, moskeeën, buurtclubs en jongerenwerkers ter verhoging van het ambtelijk kennisniveau. Dat is nodig om vroegtijdig in te kunnen grijpen, aldus het bestuur in de recente Kaderbrief, waarin het beleid voor de komende jaren wordt uitgezet. De aan te stellen ambtenaar kan zich ondertussen vast inlezen met Sultan en de lokroep van de Jihad, over drie Maastrichtse jongeren die afreizen naar het Midden-Oosten, een ervan om zichzelf op te blazen.