Samenwerking tramdossier verstevigd

Gepubliceerd: 24-5-2017 11:42
Laatste update: 24-5-2017 15:51

Wethouder John Aarts heeft de gemeenteraad gisteren bijgepraat over de plannen voor de tramlijn van Hasselt naar de markt in Maastricht.

Hoewel het dossier al miljoenen aan onderzoek heeft gekost en critici een treinverbinding preferen, zet de gemeente de plannen voor een tram van Hasselt tot aan de markt in Maastricht verder door: eerder deze week werd de raad geïnformeerd over de voortgang van het project. De samenwerking met België is geïntensiveerd, onder andere in de communicatie wordt gezamenlijk opgetrokken. Voor Nederlandse zijde is een nieuw bestemmingsplan vereist, dat de komende maanden langs alle betrokkenen voert en naar verwachting kan worden vastgesteld begin 2018. In de loop van 2024 kunt u dan een kaartje kopen.