Parkeerverplichting opgenomen in plannen vernieuwde Tapijnkazerne

Gepubliceerd: 18-5-2017 13:34
Laatste update: 19-5-2017 14:35

Bij de vernieuwde Tapijnkazerne moet straks een parkeerplaats komen voor 125 auto’s. Maar omdat dit niet zwart op wit is vastgelegd, kan het bestemmingsplan nog veranderen. De Raad van State vindt dit onwenselijk, daarom wordt er nu in de planregels een verplichting opgenomen.

De verplichting houdt in dat gebouwen pas in gebruik mogen worden genomen als ze voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Er zijn ook bezwaren tegen het nieuwe plan. Zo vonden sommigen dat onder meer het Jekerkwartier te veel verkeersdrukte voor de kiezen krijgt en zou het sportterrein naast het politiebureau niet bij het plan betrokken zijn. De Raad van State zegt echter dat de gemeenteraad hierin geen fouten heeft gemaakt.