Kritiek op ontwerp-bestemmingsplan Grande Suisse

Gepubliceerd: 15-5-2017 11:57
Laatste update: 15-5-2017 16:31

Het college van Gedeputeerde Staten heeft boos gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan voor kasteel Grande Suisse aan de Marienwaard.

Het kasteelcomplex zal vanaf 2018 dienst moeten doen als uitvaartcentrum van Monuta. En zal ongeveer 600 crematies per jaar verwerken. Maar waar moeten de bezoekers hun auto parkeren? In het ontwerp wordt met geen woord gerept over het feit dat het parkeerterrein niet in de historische kasteeltuin zal worden aangelegd. En dat was nu juist wel de afspraak. Het plan dat door de gemeente Maastricht is opgesteld had met de provincie overlegd moeten zijn. De provincie wil nu dat de gemeente zich nog eens over de zaak buigt en vraagt om een door alle partijen ondertekende intentieverklaring.