Extra stimuleringsregeling muziekonderwijs

Gepubliceerd: 5-5-2017 10:25
Laatste update: 5-5-2017 15:56

Stichting Door! heeft een nieuwe regeling ingevoerd om de samenwerking tussen muziekverenigingen en scholen te stimuleren. Muziekverenigingen die samenwerken met basis- en middelbare scholen kunnen vanaf vandaag een extra subsidie aanvragen. 

Stichting Door! -de Limburgse provinciale campagne voor muziekonderwijs - wilt hiermee bijdragen scholen ondersteunen die structureel muziekonderwijs willen invoeren. Daarnaast hopen ze zo het gemeenschapsgevoel te stimuleren. Ook amateur symphonieën en strijkorkesten mogen een bijdrage aanvragen. Er zijn een aantal criteria waaraan voldoen moet worden: Het moet bijdragen aan de muzikale ontwikkeling, passen binnen het gebruikelijke muziekonderwijs van de school én er moet een verbinding worden gemaakt tussen wat er binnen en buiten de school gebeurt. In Maastricht geeft Harmonie St.Pieter bijvoorbeeld al les op de basisschool in die wijk.