Vragen over taalonderwijs voor statushouders

Gepubliceerd: 2-5-2017 10:44
Laatste update: 2-5-2017 11:49

Nadat D66 onlangs al geïnformeerd heeft naar het aantal asielzoekers dat zich aan de inburgeringsplicht houdt, is nu de PvdA in de pen geklommen om het gemeentebestuur te vragen hoeveel statushouders de Nederlandse taalcursus volgen.

Omdat gebleken is dat het slagingspercentage erg laag is, wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de regie van dit taalonderwijs bij de gemeentes neerleggen.
Hassan Es-Sadki van de Maastrichtse PvdA-fractie wil nu door het gemeentebestuur geïnformeerd worden over het slagingspercentage in onze stad, maar ook over het traject dat de gemeente Maastricht samen met opleidingscentrum Leeuwenborg en de universiteit voor ogen heeft.