Werkloosheidscijfers Maastricht dalen

Gepubliceerd: 26-4-2017 14:52
Laatste update: 26-4-2017 15:54

Limburg koploper in afname werklozenbestand

 

Sinds 2014 dalen de Nederlandse werkloosheidscijfers in rap tempo en Limburg is daarbij koploper. Bedroeg het landelijk percentage werklozen volgens de laatste tellingen 6.0 procent, voor Zuid-Limburg is dit de afgelopen twee jaar maar liefst gedaald van 7 procent naar 5.9 procent. Ook Maastricht zelf toont een rooskleurig beeld. Hier ging het percentage in deze periode van 7.4 naar 6.4.

Waarom nu juist Limburg zo gunstig afsteekt tegenover de rest van Nederland is niet helemaal duidelijk.  Navraag bij het Centraal Bureau voor de Statistiek leert dat mogelijk de vergrijzing een rol speelt. Limburg heeft gemiddeld gezien een wat oudere bevolking. Doordat veel mensen met pensioen gaan komen jongere werkzoekenden sneller aan het werk.