Initiatiefgroep levert businessplan af voor ROZ-gebouw

Gepubliceerd: 24-4-2017 11:44
Laatste update: 24-4-2017 12:46

De initiatiefgroep die zich sterk maakt voor behoud van het ROZ-gebouw, stichting M-LABROZ, heeft hiervoor een 57 pagina’s tellend businessplan afgeleverd bij de gemeente. Behalve een financieel hoofdstuk, staat de stichting hierin ook stil bij de programmering, architectuur, de sociale inbedding in de wijk en indeling van het gebouw.

Er is onder meer een buurtonderzoek gehouden en gesprekken zijn gevoerd met culturele instellingen over een mogelijke samenwerking in het ROZ-gebouw. De gemeenteraad vroeg het college om uitstel van sloop van het markante pand aan de Bankastraat om de initiatiefgroep zo de kans te geven om mogelijkheden op deze plek te onderzoeken.