Maastricht met Lanaken akkoord over industriegebied

Gepubliceerd: 21-4-2017 15:30
Laatste update: 21-4-2017 16:49

De gemeente is tot een akkoord gekomen met het lokale bestuur van Lanaken over de ontwikkeling van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop. Het gaat dan in het bijzonder over de geluidsvoorschriften die gaan gelden.

Wanneer Albertknoop in de toekomst wordt ontwikkeld, kan de cumulatie van het geluid tot belasting leiden voor nabijgelegen woningen in Maastricht. Een hogere geluidsbelasting dan de norm voorschrijft in ons land. Om het probleem te verhelpen, staken beide gemeentes daarom de koppen bij elkaar. "Nieuwe bedrijven die een hoge geluidsbelasting voortbrengen, zullen zich alleen kunnen inplanten op bedrijfspercelen die het verst weg liggen van omliggende woongebieden. Het gaat om percelen die grenzen aan het Albertkanaal", vertelt Marino Keulen, burgemeester van Lanaken.