Geen steun Veiligheidsregio aan Tihange-ketting

Gepubliceerd: 18-4-2017 14:11
Laatste update: 18-4-2017 15:13

Steun zou een politieke keuze zijn, vindt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

 

Wat te doen als de versleten kernreactor van Tihange, vlakbij Luik, het onverhoeds begeeft? Een scenario waar je niet aan moet denken. Actiegroepen pleiten voor het stilleggen van de centrale, onder andere door het organiseren van een menselijke ketting op 25 juni, van Tihange via Maastricht naar Aken. Een aantal burgemeesters ondersteunt het initiatief, maar de eerste burgers verzameld in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, een organisatie die nadrukkelijk ziet op de veiligheid, dan weer niet. Struisvogelpolitiek, vinden de actievoerders. De Veiligheidsregio stelt zich op het standpunt dat steun aan een dergelijk initiatief een politieke daad is, die niet past bij het gezamenlijk veiligheidsinstelling.