Nierschade heeft ook voor brein negatieve gevolgen

Gepubliceerd: 6-4-2017 15:26
Laatste update: 6-4-2017 16:32

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ hebben geconcludeerd dat nierschade niet alleen gepaard gaat mat hartschade, maar ook het brein kent nadelige gevolgen. Het gaat om schade die zich vertaalt in lagere cognitieve prestaties en/ of depressie.

De gezondheidsproblemen als gevolg van gevorderd nierfalen zijn al lange tijd bekend. Met name het hart en de bloedvaten blijken kwetsbaar voor ziekte als de nieren hun functie niet meer kunnen uitoefenen. Uit het onderzoek uitgevoerd aan het Maastricht UMC+ blijkt nu dat er ook al schade kan worden waargenomen nog voordat er sprake is van gevorderd nierfalen. Ook bij slechts een milde vermindering van de nierfunctie kan al schade aan andere orgaansystemen worden waargenomen, waarbij de belangrijkste bevinding van het onderzoek was dat deze schade ook het brein betreft in de vorm van lagere cognitieve prestaties en depressie. Chronische nierschade treft ongeveer 1 op de 10 personen. Er is sprake van chronische nierschade wanneer gedurende langere tijd de werking van de nieren verminderd is en/of er sprake is van een verhoogde uitscheiding van het eiwit albumine in de urine.