SP informeert naar oplossing bomenprobleem Vaeshartelt

Gepubliceerd: 30-3-2017 11:45
Laatste update: 30-3-2017 12:59

Nadat afgelopen najaar al ophef was ontstaan over het mogelijke verdwijnen van de beukenlaan bij Kasteel Vaeshartelt, heeft de Socialistische Partij (SP) opnieuw vragen hierover gesteld. De 136 beuken zouden weg moeten om plaats te maken voor de snelfietsroute Sittard-Maastricht en bovendien ziek zijn.

De SP wil nu van het gemeentebestuur weten of zij een oplossing weten om de bomen te kunnen behouden. Het college zou daarbij in overleg kunnen treden met de Stichting Vrienden van Vaeshartelt, die voorstelt om nu al vervangende beuken aan te planten rondom Vaeshartelt. Op die manier gaan er geen waardevolle bomen verloren. Ook vraagt de SP zich af of er al een ontheffing van de wet Natuurbescherming is vanwege de aanwezigheid van beschermde vleermuizen ter plekke.