Nauwere samenwerking RTV Maastricht en L1

Gepubliceerd: 4-5-2021 11:25
Laatste update: 4-5-2021 11:36

Sinds deze week werkt RTV Maastricht nauwer samen met L1. Dit in het kader van het project Versterking Lokale Journalistiek, dat door het hele land wordt uitgerold en waar ook NOS bij betrokken is.

Op nieuwsgebied betekent dit dat er meer uitwisseling van radio- en televisie-items ontstaat tussen RTV Maastricht en L1. Ook andere lokale omroepen in Limburg, Omroep Venlo, Bie Os en ZO-NWS, zijn betrokken bij dit experiment dat een jaar duurt. Deze publieke samenwerking is een uitwerking van plannen van mediaminister Arie Slob uit 2019. “Goede lokale en regionale journalistiek is essentieel voor een goede democratie en goede lokale informatievoorziening. Samenwerken versterkt dit. Ik ben dan ook blij dat deze partijen samen de schouders zetten onder deze belangrijke opgave", aldus Slob. Francois Lenaerts, directeur van RTV Maastricht: "Wij zijn blij met dit experiment dat een jaar duurt. Dit biedt de mogelijkheid tot een stuk verdieping in lokale onderwerpen en de samenwerking hierin met L1 kan voor alle partijen versterkend werken", aldus Lenaerts.