Rondeel De Vijf Koppen weer stabiel

Gepubliceerd: 19-2-2021 15:43
Laatste update: 19-2-2021 14:56

De gemeente vordert met het stabiliseren van De Vijf Koppen in Maastricht. Het rondeel grenst aan de stadsmuur, die in maart 2019 gedeeltelijk instortte. Het stadsbestuur constateerde bij De Vijf Koppen uitbuiking en vervorming. Daarom werd het rondeel ingepakt met dekzeilen om inwatering te voorkomen en de onderkant is verstevigd met bigbags en zand, waardoor de druk afnam.

Uit de laatste meting die de gemeente liet uitvoeren blijkt dat dankzij de aanpassingen de vervormingen niet verder zijn toegenomen en het rondeel stabiel is. De werkzaamheden worden in de gaten gehouden door archeologen en bouwkundigen. Het bouwkundig herstel van de walmuur en het rondeel voert de gemeente gefaseerd uit, de walmuur is hierbij al in een verder stadium, het rondeel zit dus nog in de stabilisatiefase.