UM onderzoek over drug LSD moet mensen met psychiatrische symptomen gaan helpen

Gepubliceerd: 12-1-2021 10:45
Laatste update: 12-1-2021 09:56

De Universiteit Maastricht onderzoekt of het geven van microdoseringen van de psychedelische drug LSD invloed heeft op de creativiteit, stemming en prestaties. Voor het onderzoek is men op zoek naar in Maastricht woonachtige gezonde proefpersonen tussen de 40 en 65 jaar. De resultaten dragen bij aan verdere inzichten over hoe LSD mensen met bepaalde psychiatrische symptomen kan helpen.

De effecten van een enkele microdosering van de drug LSD op stemming, creativiteit en prestatie waren al vaker geanalyseerd. Maar wat is de invloed van herhaaldelijke microdoseringen van deze drug? Om dit te onderzoeken wil de universiteit het gedrag en subjectieve ervaringen van proefpersonen vergelijken. Sommige van hen krijgen een placebo (niet werkzame stof), anderen de microdosering LSD. De verkregen inzichten kunnen een basis zijn voor vervolgstudies over de het nut van LSD voor mensen met bijvoorbeeld stemmings- of aandachtsstoornissen. 

Deelname aan het onderzoek duurt vijf weken en bestaat uit zeven onderzoeken, waaronder een medische screening en een trainingsessie. Enkele onderzoeken duren een hele dag van zes a zeven uur, andere bezoeken duren anderhalf uur. Deelnemers worden ook gevraagd vragenlijsten in te vullen een maand na het laatste bezoek. 

Wilt u meedoen en/of heeft u nog vragen stuur dan een mail naar fpn-epuonderzoek115@maastrichtuniversity.nl

Deelname is mogelijk tot eind augustus.