Vijf parkeerplekken op Mgr. Vranckenplein toegekend aan Cour Wolder

Gepubliceerd: 20-11-2020 11:45
Laatste update: 20-11-2020 10:47

Er worden vijf parkeerplekken op het Monseigneur Vranckenplein in Wolder gereserveerd voor bezoekers van Cour Wolder. Dit gaat zich vestigen in Hoeve Castermans 2, de voormalige boerderij die momenteel gerestaureerd wordt en naar alle waarschijnlijkheid een zorgfunctie krijgt.

Wel moeten er nog zeven andere parkeerplekken gevonden worden in de buurt, want in een eerder stadium is bepaald dat Cour Wolder er twaalf nodig heeft. De buurt kwam echter in opstand toen de gemeente eraan dacht er twaalf beschikbaar te stellen op het Vranckenplein, vanwege de al aanwezige parkeerdruk in het voormalig dorp. Hof van Assisi, dat zich met zorgappartementen op de plek van Hoeve Castermans 1 vestigt, is overigens zo goed als gereed. Belangstellenden konden zich al inschrijven voor een woning.