‘Geluid’ van de Euregio klinkt in geluidskunstwerk

Gepubliceerd: 14-10-2020 15:12
Laatste update: 14-10-2020 15:19

Hoe klinkt de Euregio Maas-Rijn? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag, want in het gebied dat grofweg Maastricht, Luik, Aken, Beringen, Jülich, Leopoldsburg en Tongeren beslaat spreekt men niet één taal. Je hoort er Nederlands, Duits, Frans, de van oudsher gesproken dialecten en nieuwe talen, zoals Syrisch-Arabisch. Daarnaast verschilt ook de manier van spreken per land, per regio en soms zelfs per gemeente.

Om deze veelzijdigheid aan taal te bundelen en te illustreren riep cultureel erfgoed project Terra Mosana inwoners van de Euregio op om in hun eigen taal of dialect dezelfde zeven zinnen in te spreken over de gemeenschappelijke geschiedenis van de Euregio. Alle inzendingen zijn inmiddels binnen en samengevoegd in een geluidskunstwerk, een zogeheten soundscape, die te vinden is op de Terra Mosana website (kijk op www.terramosana.org/nl/nieuws/hoe-klinkt-de-euregio-maas-rijn/ ). 

Het kunstwerk vertelt ons dat de meertaligheid in de Euregio een sterkte kan zijn in communicatie, stelt hoogleraar ‘Taalcultuur in Limburg’ Leonie Cornips. Een groot deel van de mensen kan bijvoorbeeld makkelijk twee talen inzetten. Daarnaast vestigt het kunstwerk aandacht op de vraag of nationale grenzen in talig opzicht wel of niet bestaan. Is een landsgrens bijvoorbeeld ook een taalgrens? Of spreekt men net over de grens ook nog gewoon ‘ons’ Limburgs? 

Het doel van het kunstwerk, net als van het project als geheel, is de gemeenschappelijke geschiedenis van de Euregio Maas-Rijn te onderzoeken, digitaliseren en presenteren.