Onderzoek MUMC+: corona-maatregelen negatief effect op leefstijl kinderen

Gepubliceerd: 15-9-2020 14:46
Laatste update: 15-9-2020 14:48

De corona-maatregelen hebben de leefstijl van kinderen negatief beïnvloed, zo blijkt uit een onderzoek van kinderartsen van het Maastricht UMC+ in samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland.

Veel kinderen zijn door de sluitingen van scholen en sportclubs thuis moeten blijven. Van de ondervraagde kinderen geeft 75 procent hen aan hierdoor minder te bewegen; ongeveer 50 minuten minder per dag ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast is één op de drie kinderen meer ongezonde snacks gaan eten tijdens de crisis. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat daardoor bij ongeveer 20 procent van de kinderen het gewicht is toenam sinds de crisis. Bij kinderen die al overgewicht hadden is dit ongeveer 40 procent. 

 

Voor het onderzoek, de COLC-studie (COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children) geheten, beantwoordden 189 kinderen in Nederland en hun ouders vragenlijsten op meerdere momenten tijdens de crisis. De vragen gingen onder andere over voedingspatronen, fysieke activiteiten, gewichtsontwikkeling, slaapgedrag en of de kinderen gebruik maken van online hulpmiddelen om ook thuis meer te bewegen. 

 

De artsen van het MUMC+ blijven de effecten van de crisis op de leefstijl van kinderen voorlopig nog onderzoeken. Aan de hand van de resultaten kan de overheid betere besluiten nemen bij een eventuele tweede golf. Daarnaast kan men de kinderen en hun ouders nu weer beter bereiken en zo meer aandacht geven aan het weer verbeteren van de leefstijl.