Bestuurscrisis Meerssen over herindeling

Gepubliceerd: 15-9-2020 14:36
Laatste update: 15-9-2020 14:37

Omdat de wethouders in de gemeente Meerssen blijven vasthouden aan een herindeling met Maastricht en de meerderheid van de Meerssense gemeenteraad liever eerst de consequenties daarvan in kaart gebracht wil hebben, is er een bestuurscrisis in deze buurgemeente ontstaan.

Meerssen kampt met een dreigend begrotingstekort omdat de structurele inkomsten de structurele uitgaven niet dekken, waardoor er sprake is van een dreigende niet-sluitende meerjarenbegroting.
Samenwerking met Maastricht is daarom noodzakelijk en dat kan door Meerssen te veranderen naar een regiegemeente óf door een herindeling.

Bij een regiegemeente komen de ambtenaren in dienst bij Maastricht, maar blijft Meerssen wel zelfstandig. Bij een herindeling wordt Meerssen een onderdeel van de gemeente Maastricht.

Tijdens een extra raadsvergadering maandagavond werd in ieder geval duidelijk dat de wethouders in Meerssen nog steeds achter hun voornemen staan om op te stappen als de keuze niet op een herindeling valt.

De gemeente Maastricht, waar het college ook al de voorkeur uitsprak voor een herindeling, vergadert morgenavond over de samenwerking met Meerssen.