PvdA wil meer aandacht voor loden waterleidingen

Gepubliceerd: 6-8-2020 10:33
Laatste update: 6-8-2020 11:02

De Partij van de Arbeid wil van het stadsbestuur weten hoeveel gebouwen in Maastricht nog loden waterleidingen bevatten. Het gaat dan om huizen, maar ook schoolgebouwen en kinderdagverblijven die voor 1960 zijn gebouwd.

Onderzoek van onder meer de Gezondheidsraad (adviesorgaan voor de regering) heeft uitgewezen dat deze oude leidingen nog lood in het drinkwater kunnen afgeven en dat is schadelijk voor de gezondheid. Zo kan het onder meer de intelligentie van kinderen beïnvloeden. De PvdA vraagt nu een inventarisatie van het aantal gebouwen met loden leidingen en het aantal kinderen dat daar woont of gebruik van maakt. Ook wil de partij weten wat het college van B&W wil doen om de loden leidingen uit alle gebouwen in de stad te verwijderen en of men daarvoor ook in gesprek gaat met de woningcorporaties. Tot slot wil de PvdA-fractie ook dat de gemeente huurders, eigenaren en ouders informeert over de gevolgen van het nuttigen van drinkwater uit loden leidingen.