Portefeuille Mara de Graaf verdeeld

Gepubliceerd: 29-6-2020 11:32
Laatste update: 29-6-2020 12:16

Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuille van voormalig wethouder Mara de Graaf verdeeld. Eerder diende De Graaf haar ontslag in. Ze deed dit naar aanleiding van de bezuinigingen - waarbij harde klappen binnen het sociaal domein vallen. Haar partij, de SP, stapte uit de coalitie.

De portefeuilles zorg en veiligheid, inburgering en vluchtelingen gaan naar burgemeester Annemarie Penn-Te Strake, wethouder Vivianne Heijnen draagt onder andere de verantwoordelijkheid voor de WMO, vrijwilligersorganisaties en beschermd wonen, Jim Janssen krijgt taken als ouderenhuisvesting en Trajekt erbij, diversiteit en Leger des Heils gaan naar wethouder Gert-Jan Krabbendam, wethouder Bert Jongen draagt zijn bevoegdheid voor de publieke gezondheidszorg, adviesraden en zwerfjongeren en wethouder John Aarts voor Omnibuzz. De verdeling geldt vooralsnog tot 1 september 2020, na het zomerreces neemt het college de portefeuille opnieuw onder de loep. 

De volledige verdeling lees je hieronder:

 

Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake:

– Zorg en veiligheid

– Inburgering

– Vluchtelingen

Wethouder Vivianne Heijnen:

– Wmo

– Bestuurlijk Overleg Wonen/Zorg

– Vrijwilligersorganisaties/buurtnetwerken

– Gemeenschapsaccommodaties

– Beschermd wonen

– Adviesraden

Wethouder Jim Janssen:

– Algemene Voorzieningen

– Ouderenhuisvesting

– Trajekt

– Adviesraden

– Collectieve woningaanpassing (ism wethouder Heijnen voor Wmo-deel)

Wethouder Gert-Jan Krabbendam:

– Diversiteit

– Leger des Heils/Witte Flat

Wethouder Bert Jongen:

– Publieke Gezondheidszorg

– Adviesraden

– Zwerfjongeren

Wethouder John Aarts:

– Omnibuzz