Partijen willen aangepast controleprotocol bij subsidies

Gepubliceerd: 28-5-2020 14:52
Laatste update: 28-5-2020 15:46

Vijf partijen in de gemeenteraad willen dat er een aanpassing komt in het controleprotocol bij het verstrekken van subsidies. Ontvangers van kleine gemeentelijke bijdrages zouden volgens de fracties minder vaak gecontroleerd moeten worden. De fracties van SP, GroenLinks, D66, Senioren Partij Maastricht en VVD ondertekenden hiervoor een motie.

In de huidige situatie is het zo dat er steeksproefsgewijs controles plaatsvinden bij instellingen die bedragen tussen 5.000 en 75.000 euro aan subsidie bijgeschreven krijgen. Dit om te controleren of de bedragen van de gemeente verantwoord besteed worden. Enkele partijen in de gemeenteraad vinden nu dat het protocol steekproefcontroles dusdanig moet worden aangepast dat de ontvangers van hogere subsidies vaker de kans hebben gecontroleerd te worden dan organisaties of verenigingen die bedragen tussen de 5.000 en 10.000 euro krijgen. De fracties stellen dat het ook goed is het principe van vertrouwen te laten meewegen hierbij.