Tramdossier loopt vertraging op

Gepubliceerd: 2-4-2020 11:10
Laatste update: 2-4-2020 12:40

De coronacrisis heeft ook effect op de voortgang van het tramdossier, dat nu vertraging oploopt. Door de huidige problematiek laten de onderzoeksuitkomsten aan Vlaamse zijde over de haalbaarheid van een tramlijn tussen Maastricht en Hasselt op het geplande tracé nog even op zich wachten. Medio april werden deze resultaten eigenlijk verwacht.

Wel is al uit berekeningen in het bestemmingsplan gebleken dat er in ieder geval aan de voorwaardelijke verplichtingen van het Maastrichtse stadsbestuur wordt voldaan. Het college had namelijk eisen gesteld met betrekking tot een maximale hoeveelheid geluid, trillingen en laag frequent geluid die een langsdenderende tram met zich mee gaat brengen. Daar moest vóór de aanleg van de rails een positieve uitkomst over komen, wat nu is gebeurd. Het stadsbestuur schrijft in een raadsinformatiebrief dat er momenteel in ieder geval al gekeken wordt naar de aanbesteding rondom de aanleg, dit ondanks de onzekerheden die er nog zijn rondom de trambaan.